Tìm kiếm sản phẩm

TÌM KIẾM SẢN PHẨM

Danh mục Laptop CŨ

Laptop mới

Pin Laptop ACER AC3820(H) ( mới 100%, BH 9 tháng)

(1 đánh giá)

Acer

9 tháng

Brand: ACER Model No: AC3820(H) Vottage: 11.1V Capacity: 8800mAh Weight: Color: Black

350,000 đ

350,000 đ

MUA NGAY

Mô tả sản phẩm

ptitle.gif

Brand: ACER
Model No: AC3820(H)
Vottage: 11.1V
Capacity: 8800mAh
Weight:  
Color: Black

acer-ac3820-h-.jpg

part.gif

AS10B73 AS10B41 AS10B31 AS10B51
AS10B3E AS10B5E AS10B7E AS10B31
AS10B51 AS10B3E AS10B5E AS10B7E
AS10E7E LC.BTP00.119

replacement.gif

 

Aspire 3820T Series Aspire 3820T-334G32N Aspire 3820T-334G50N Aspire 3820TG-334G50N
Aspire 3820TG-434G50N Aspire 3820TG-434G64N Aspire 4745G Aspire 4820T Series
Aspire 4820T-333G25MN Aspire 4820T-334G32MN Aspire 4820T-434G32MN Aspire 4820TG Series
Aspire 4820TG-334G50MN Aspire 4820TG-434G50MN Aspire 4820TG-434G64MN Aspire 4820TG-524G50MN
Aspire 5820T Series Aspire 5820T-333G32MN Aspire 5820T-334G32MN Aspire 5820T-434G50MN
Aspire 5820TG-334G50MN Aspire 5820TG-434G50MN Aspire7745 Series Aspire Timelinex 3820T
Aspire Timelinex 3820TG-434G50N Aspire Timelinex 4820T Aspire Timelinex 5820T Aspire 3820T TimelineX
Aspire 3820T-5246 TimelineX Aspire 3820T-7459 TimelineX Aspire 3820T-332G16N TimelineX Aspire 3820T-332G32N TimelineX
Aspire 3820T-332G50N TimelineX Aspire 3820T-333G25I TimelineX Aspire 3820T-333G25N TimelineX Aspire 3820T-333G32N TimelineX
Aspire 3820T-334G32n TimelineX Aspire 3820T-334G50I TimelineX Aspire 3820T-334G50n TimelineX Aspire 3820T-352G16N TimelineX
Aspire 3820TG TimelineX Aspire 3820TG-332G32​N TimelineX Aspire 3820TG-332G50​N TimelineX Aspire 3820TG-332G64​N TimelineX
Aspire 3820TG-333G25​I TimelineX Aspire 3820TG-333G25​N TimelineX Aspire 3820TG-333G32​N TimelineX Aspire 3820TG-334G32​N TimelineX
Aspire 3820TG-334G50​N TimelineX Aspire 3820TG-432G32​N TimelineX Aspire 3820TG-432G50​N TimelineX Aspire 3820TG-432G64​N TimelineX
Aspire 3820TG-434G32​I TimelineX Aspire 3820TG-434G32​N TimelineX Aspire 3820TG-434G50 TimelineX Aspire 3820TG-434G50​N TimelineX
Aspire 3820TG-434G64​I TimelineX Aspire 3820TG-434G64​N TimelineX Aspire 3820TG-522G50​N TimelineX Aspire 3820TG-524G50​N TimelineX
Aspire 3820TG-524G64​N TimelineX Aspire 3820TG-528G50​N TimelineX Aspire 3820TG-544G64​N TimelineX Aspire 3820TG-624G50​N TimelineX
Aspire 3820TG-624G64​N TimelineX Aspire 4820T TimelineX Aspire 4820T-3697 TimelineX Aspire 4820T-5570 TimelineX
Aspire 4820T-331G32M​N TimelineX Aspire 4820T-332G25M​N TimelineX Aspire AS4820T-332G32M​N TimelineX Aspire 4820T-333G25Mn TimelineX
Aspire 4820T-333G32M​I TimelineX Aspire 4820T-333G32M​N TimelineX Aspire 4820T-333G50M​N TimelineX Aspire 4820T-334G25M​N TimelineX
Aspire 4820T-334G32Mn TimelineX Aspire 4820T-354G32M​N TimelineX Aspire 4820T-432G32M​N TimelineX Aspire 4820T-432G50M​N TimelineX
Aspire 4820T-434G32Mn TimelineX Aspire AS4820T-522G16M​N TimelineX Aspire 4820T-522G50M​N TimelineX Aspire 4820T-524G25M​N TimelineX
Aspire 4820TG TimelineX Aspire 4820TG-3195 TimelineX Aspire 4820TG-5637 TimelineX Aspire 4820TG-7566 TimelineX
Aspire 4820TG-7805 TimelineX Aspire 4820TG-332G16MN TimelineX Aspire 4820TG-332G25MN TimelineX Aspire 4820TG-332G32MN TimelineX
Aspire 4820TG-332G64MN TimelineX Aspire 4820TG-333G25MI TimelineX Aspire 4820TG-333G32MN TimelineX Aspire 4820TG-334G16MN TimelineX
Aspire 4820TG-334G32MN TimelineX Aspire 4820TG-334G50MN TimelineX Aspire 4820TG-352G25MN TimelineX Aspire 4820TG-353G32MN TimelineX
Aspire 4820TG-432G32MN TimelineX Aspire 4820TG-432G50MN TimelineX Aspire 4820TG-432G64MN TimelineX Aspire 4820TG-433G32MI TimelineX
Aspire 4820TG-433G32MN TimelineX Aspire 4820TG-433G64MN TimelineX Aspire 4820TG-434G32MN TimelineX Aspire 4820TG-434G32MN TimelineX
Aspire 4820TG-434G50MN TimelineX Aspire 4820TG-434G64MN TimelineX Aspire 4820TG-436G64MN TimelineX Aspire 4820TG-438G32MN TimelineX
Aspire 4820TG-522G32MN TimelineX Aspire 4820TG-522G50MN TimelineX Aspire 4820TG-522G64MN TimelineX Aspire 4820TG-524G32MN TimelineX
Aspire 4820TG-524G50MN TimelineX Aspire 4820TG-524G64MN TimelineX Aspire 4820TG-526G64MN TimelineX Aspire 4820TG-544G64MN TimelineX
Aspire 4820TG-5454G32MN TimelineX Aspire 4820TG-5454G50MIKS TimelineX Aspire 4820TG-5454G50MN TimelineX Aspire 4820TG-5454G64MN TimelineX
Aspire 4820TG-5454G64MNKS TimelineX Aspire 4820TG-624G16MNKS TimelineX Aspire 4820TG-624G50MN TimelineX Aspire 4820TG-624G64MN TimelineX
Aspire 4820TG-626G64MN TimelineX Aspire 5820T TimelineX Aspire 5820T-5452 TimelineX Aspire 5820T-5900 TimelineX
Aspire 5820T-5951 TimelineX Aspire 5820T-6178 TimelineX Aspire 5820TG-5612 TimelineX Aspire 5820T-7683 TimelineX
Aspire 5820T-332G16M​N TimelineX Aspire 5820T-333G32M​I TimelineX Aspire 5820T-333G32Mn TimelineX Aspire 5820T-334G32M​I TimelineX
Aspire 5820T-334G32Mn TimelineX Aspire 5820TG-334G50Mn TimelineX Aspire 5820T-353G32MN TimelineX Aspire 5820T-354G32MN TimelineX
Aspire 5820T-354G50MN TimelineX Aspire 5820T-432G32M​N TimelineX Aspire 5820T-434G32M​N TimelineX Aspire 5820T-522G16M​N TimelineX
Aspire 5820T-524G16M​N TimelineX Aspire 5820TG TimelineX Aspire 5820TG-5612 TimelineX Aspire 5820TG-332G32MN TimelineX
Aspire 5820TG-332G64MN TimelineX Aspire 5820TG-333G50MN TimelineX Aspire 5820TG-334G32MN TimelineX Aspire 5820TG-334G50MN TimelineX
Aspire 5820TG-354G50MN TimelineX Aspire 5820TG-432G50MN TimelineX Aspire 5820TG-432G64MN TimelineX Aspire 5820TG-434G25MN TimelineX
Aspire 5820TG-434G32MI TimelineX Aspire 5820TG-434G32MN TimelineX Aspire 5820TG-434G50MI TimelineX Aspire 5820TG-434G50MN TimelineX
Aspire 5820TG-434G50MN TimelineX Aspire 5820TG-434G64MI TimelineX Aspire 5820TG-434G64MN TimelineX Aspire 5820TG-438G50MN TimelineX
Aspire 5820TG-438G64MI TimelineX Aspire 5820TG-438G64MN TimelineX Aspire 5820TG-464G75MN TimelineX Aspire 5820TG-522G50MN TimelineX
Aspire 5820TG-522G64MN TimelineX Aspire 5820TG-524G25MN TimelineX Aspire 5820TG-524G32MN TimelineX Aspire 5820TG-524G50MN TimelineX
Aspire 5820TG-524G64MN TimelineX Aspire 5820TG-528G64MN TimelineX Aspire 5820TG-5454G64MNKS TimelineX Aspire 5820TG-5464G50MNSS TimelineX
Aspire 5820TG-624G50MN TimelineX Aspire 5820TG-624G64MN TimelineX Aspire 5820TG-626G64MN TimelineX
 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Pin Laptop ACER EMACHI D642 - 6 Cell- 5200 mAh - 48Wh(đen) New

Pin Laptop ACER EMACHI D642 - 6 Cell- 5200 mAh - 48Wh(đen)

6 Cell- 5200 mAh - 48Wh Model : AS10D31

330,000 VND
MUA NGAY
Pin Laptop Acer Aspire 4736Z-6cells-4400mAh (đen) New

Pin Laptop Acer Aspire 4736Z-6cells-4400mAh (đen)

6cells-4400mAh Model: Aspire 4310

361,000 VND
MUA NGAY
Pin Laptop Acer Aspire 4736-6cells-4400mAh (đen) New

Pin Laptop Acer Aspire 4736-6cells-4400mAh (đen)

6cells-4400mAh Model: Aspire 4310

361,000 VND
MUA NGAY
Pin Laptop Acer Aspire 5741G - 6 Cell- 5200 mAh - 48Wh(đen) New

Pin Laptop Acer Aspire 5741G - 6 Cell- 5200 mAh - 48Wh(đen)

6 Cell- 5200 mAh - 48Wh Model : AS10D31

330,000 VND
MUA NGAY
Pin Laptop Acer Aspire AS07A71-6cells-4400mAh (đen) New

Pin Laptop Acer Aspire AS07A71-6cells-4400mAh (đen)

6cells-4400mAh Model: Aspire 4310

361,000 VND
MUA NGAY
Pin Laptop Acer Aspire 4720-6cells-4400mAh (đen) New

Pin Laptop Acer Aspire 4720-6cells-4400mAh (đen)

6cells-4400mAh Model: Aspire 4310

349,000 VND
MUA NGAY
Pin Laptop Acer Aspire 4251 - 6 Cell- 5200 mAh - 48Wh(đen) New

Pin Laptop Acer Aspire 4251 - 6 Cell- 5200 mAh - 48Wh(đen)

6 Cell- 5200 mAh - 48Wh Model : AS10D31

330,000 VND
MUA NGAY
Pin Laptop Acer Aspire AS07A32-6cells-4400mAh (đen) New

Pin Laptop Acer Aspire AS07A32-6cells-4400mAh (đen)

6cells-4400mAh Model: Aspire 4310

361,000 VND
MUA NGAY
Pin Laptop ACER EMACHI D528 - 6 Cell- 5200 mAh - 48Wh(đen) New

Pin Laptop ACER EMACHI D528 - 6 Cell- 5200 mAh - 48Wh(đen)

6 Cell- 5200 mAh - 48Wh Model : AS10D31

330,000 VND
MUA NGAY
Pin Laptop ACER EMACHI D640G - 6 Cell- 5200 mAh - 48Wh(đen) New

Pin Laptop ACER EMACHI D640G - 6 Cell- 5200 mAh - 48Wh(đen)

6 Cell- 5200 mAh - 48Wh Model : AS10D31

330,000 VND
MUA NGAY
Pin Laptop Acer Aspire 5536-6cells-4400mAh (đen) New

Pin Laptop Acer Aspire 5536-6cells-4400mAh (đen)

6cells-4400mAh Model: Aspire 4310

361,000 VND
MUA NGAY
Pin Laptop Acer Aspire 4738 - 6 Cell- 5200 mAh - 48Wh(đen) New

Pin Laptop Acer Aspire 4738 - 6 Cell- 5200 mAh - 48Wh(đen)

6 Cell- 5200 mAh - 48Wh Model : AS10D31

330,000 VND
MUA NGAY

Quảng cáo

Top

   (0)
Liên hệ nhân viên tư vấnX
Đóng

CÁC CỬA HÀNG LAPTOPRE.VN - LAPTOPZIN.VN

ĐÀ NẴNG
HÀ NỘI
HỒ CHÍ MINH
💎 Hỗ trợ bảo hành tới 24 tháng. 💎 Khuyến khích đổi sản phẩm miễn phí, cho đổi N lần nếu dùng không ưng ý. 💎 Cam kết giá tốt nhất thị trường 💎 Sản phẩm Zin 100% hoàn tiền 110% nếu không nguyên Zin.

KHUYẾN MÃI

🎁 Quà tặng

- Quà tặng khi mua

✅ Tặng ngay ba lô chống sốc

✅ Tặng ngay chuột không dây new 100% bảo hành 12 tháng

✅ Tặng ngay lót chuột Logitech

✅ Giảm thêm 5% (tối đa 200.000đ) đối với mỗi hoá đơn thanh toán qua VNPAY-QR tại Laptopre.vn - Laptopzin.vn

🎁 Qúy khách được chọn thêm 1 trong 6 khuyến mãi dưới đây

1. Giảm giá 5% tối đa 200.000 VNĐ cho khách hàng có sinh nhật trong Tháng mua mua máy (có CMND)

2. Giảm giá 300.000 VNĐ cho  sinh viên (có thẻ SV)

3. Giảm 5% Tối đa 500.000 VNĐ cho khách hàng "Thân quen", đã mua máy tại Shop (Có mang theo hoá đơn, hoặc SĐT đăng ký mua hàng trước đây )

4. Trả góp 0% lãi suất cho 50% giá trị máy qua các tổ chức tín dụng HD SAISON, FE Credit, Mcredit, VISA, MASTER trong vòng 06 tháng. Chỉ cần có CMND & Bằng lái xe là mua được - Hỗ trợ trả góp 100% gía trị máy chỉ với 0 vnđ cũng mua được. Có các gói 6,9,12 tháng.

5. Giảm 20% khi nâng cấp Ram, SSD hoặc mua thêm phụ kiện 

6. Giảm 5% tối đa 500.000 VNĐ cho khách có mã giới thiệu từ khách quen (Cách lấy Mã giới thiệu gồm [Tên laptop (đã mua)SĐT đăng ký mua hàng ] Hoặc [Mang theo hoá đơn mua hàng của người giới thiệu]

Balo Laptop chống sốc  Chuột không dây Miếng lót chuột Giảm thêm 200k qua VNPAY-QR
💎 CÓ 10 KHUYẾN MÃI KÈM SẢN PHẨM ✅ Tặng ngay balo chống sốc cao cấp ✅ Tặng ngay chuột không dây ✅ Tặng ngay lót chuột logitech ✅ Giảm 5% tối đa 200.000VNĐ thanh toán qua VNPAY - THÊM 1 trong 6 khuyến mãi dưới đây ✅ 1) Giảm giá 5% tối đa 200.000 VNĐ cho khách hàng có sinh nhật trong THÁNG máy (có CMND) ✅ 2) Giảm giá 300.000 VNĐ SINH VIÊN có Thẻ SV ✅ 3) Giảm 5% Tối đa 500.000 VNĐ cho khách hàng thân quen, ✅ 4) Trả góp 0% LÃI cho 50% giá trị máy ✅ 5) Giảm 20% khi nâng cấp Ram, SSD hoặc mua thêm phụ kiện ✅ 6) Giảm 5% tối đa 500.000 VNĐ cho khách có mã giới thiệu từ khách quen

THÔNG TIN GÓI BẢO HÀNH

🎁 Bảo hành kèm giá bán  🎁 Gói bảo hành 12 Tháng  🎁 Gói VÀNG  24 Tháng 
Miễn phí kèm giá bán + 499.000 VNĐ (gốc 1 triệu) 990.0000 VNĐ (gốc 2 triệu)

✅ Bảo hành 6 tháng 

✅ Miễn phím khuyến khích  đổi trong vòng 15 ngày nếu không ứng ý

✅ Mỗi lần đổi được + thêm 15 ngày dùng thử

✅ Shop hỗ trợ nhiệt tình , miễn phí và khuyến khích đổi máy nêu dùng không ưng

✅ Bảo hành 12 tháng 

✅ Miễn phí đổi trong vòng 30 ngày.

✅ Mỗi lần đổi được + thêm 30 ngày dùng thử

✅ Shop hỗ trợ, miễn phí và khuyến khích đổi máy nêu dùng không ưng

💪 Bảo hành 24 tháng với 85 % Giá trị máy gồm: MainBoard + CPU + SSD + Ram + Camera + Công cắm.

✅ Bảo hành 12 tháng đối với tất cả linh kiện còn lại

✅ Miễn phí đổi trong vòng 30 ngày

✅ Mỗi lần đổi được + thêm 30 ngày dùng thử

Giao hàng GIAO HÀNG: 

 Luôn có sẵn hàng tại các showroom của shop, hỗ trợ xem máy, test máy, chọn máy tại showroom

 Giao hàng tận nơi trong 2 Giờ đối với Đà Nẵng, Hà Nội & TP.HCM - Giao hàng miễn phí

✅ Nhận hàng sau 1 ngày đối với các tỉnh thành khác , miễn phí ship cho khách hàng ở xa | Hỗ trợ trả góp từ xa qua thẻ tín dụng và thanh toán từ xa qua QRcode 

✔️DỊCH VỤ MIỄN PHÍ:

-  Miễn phí tư vấn sử dụng sản phẩm

-  Miễn phí cài đặt phần mềm, cài lại win, vệ sinh, tra keo tản nhiệt suốt quá trình sử dụng máy

- Hỗ trợ tư vấn sử dụng

✔️Chấp nhận thanh toán

- Tiền mặt, chuyển khoản, quẹc thẻ. Trả góp: FE, HD SAISON, Mcredit, HD Credit. Trả góp qua thẻ tín dụng VISA, MasterCard

Hỗ trợ  Hotline Hỗ trợ: Bán hàng 096 9936 777 - 0931 978 999  - Trả Góp: 0949121368 - Bảo hành: 0708 146554 - 086 9948 168