7 cách khắc phục lỗi quá trình system không phản hồi trên Android

1. Khởi động lại máy

Đôi lúc mọi người cần phải khởi động lại điện thoại để tránh máy của bạn lâu ngày các phần mềm sẽ bị xung đột.

Tắt nguồn và Khởi động lại điện thoại

2. Kiểm tra dung lượng lưu trữ

Bước 1: Bạn nhấn vào ứng dụng Cài đặt > Chọn mục Chăm sóc thiết bị.

Bạn nhấn vào ứng dụng Cài đặt > Chọn mục Chăm sóc thiết bị.

Bước 2: Nhấn chọn Lưu trữ > Kiểm tra bộ nhớ vì ít nhất còn 300 MB dung lượng trống trong bộ nhớ.

Nhấn chọn Lưu trữ > Kiểm tra bộ nhớ vì ít nhất bạn phải còn 300 MB dung lượng trống trong bộ nhớ.3. Xóa bộ nhớ đệm

Bước 1: Bạn hãy nhấn vào ứng dụng Cài đặt > Chọn mục Ứng dụng.

Bạn hãy nhấn vào ứng dụng Cài đặt > Chọn mục Ứng dụng.

Bước 2: Nhấn vào ký hiệu 3 chấm gốc trên cùng phía bên tay phải > Chọn Hiển thị ứng dụng hệ thống.

Nhấn vào ký hiệu 3 chấm gốc trên cùng phía bên tay phải > Chọn Hiển thị ứng dụng hệ thống.

Bước 3: Bạn hãy chọn các ứng dụng cần xóa bộ nhớ đệm > Nhấn Xóa bộ nhớ đệm.

Xoá bộ nhớ đệm của các ứng dụng bởi vì dữ liệu trong những ứng dụng trên có thể ảnh hưởng đến hiệu suất trên điện thoại.

 Dữ liệu bộ nhớ đệm của ứng dụng trên điện thoại Android như: ứng dụng Google, Google Play,… có thể ảnh hưởng đến hiệu suất lưu trữ trong bộ nhớ của máy. Vì vậy bạn nên xóa bộ nhớ đệm trong ứng dụng để khắc phục lỗi trên.4. Giải phóng bộ nhớ

Bước 1: Bạn nhấn vào ứng dụng Cài đặt > Chọn mục Chăm sóc thiết bị.

Bạn nhấn vào ứng dụng Cài đặt > Chọn mục Chăm sóc thiết bị.