Thiết bị lưu trữ
Trả góp ưu đãi

Giới thiệu Thiết bị lưu trữ

Thiết bị lưu trữ là một phần quan trọng của máy tính, được dùng để lưu trữ hầu hết tất cả các dữ liệu và ứng dụng trên máy tính. Nó có thể giữ và lưu trữ thông tin tạm thời và vĩnh viễn, và có thể là nội bộ hay bên ngoài vào máy tính, máy chủ hoặc bất kỳ thiết bị điện toán tương tự. Ổ đĩa cứng (hay còn gọi là ổ cứng) là thiết bị lưu trữ dữ liệu máy tính rất phổ biến. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, ổ đĩa cứng ngày nay có kích thước mỏng, gọn, nhẹ nhưng dung lượng thì ngày càng tăng lên. Ổ cứng hiện nay có 2 loại chính là: HDD (Hard Disk Drive) và SSD (Solid State Drive).

Thiết bị lưu trữ

Thiết bị lưu trữ có 0 sản phẩm

Rất tiếc chúng tôi không tìm thấy kết quả theo yêu cầu của bạn
Vui lòng thử lại .

Giới thiệu Thiết bị lưu trữ

Thiết bị lưu trữ là một phần quan trọng của máy tính, được dùng để lưu trữ hầu hết tất cả các dữ liệu và ứng dụng trên máy tính. Nó có thể giữ và lưu trữ thông tin tạm thời và vĩnh viễn, và có thể là nội bộ hay bên ngoài vào máy tính, máy chủ hoặc bất kỳ thiết bị điện toán tương tự. Ổ đĩa cứng (hay còn gọi là ổ cứng) là thiết bị lưu trữ dữ liệu máy tính rất phổ biến. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, ổ đĩa cứng ngày nay có kích thước mỏng, gọn, nhẹ nhưng dung lượng thì ngày càng tăng lên. Ổ cứng hiện nay có 2 loại chính là: HDD (Hard Disk Drive) và SSD (Solid State Drive).